Typologie osobnosti podle 5 elementů: prvky Dřevo a Oheň

prvek Dřevo - typologie osobnosti

Navazujeme na seriál Typologie osobnosti podle 5 elementů – v prvním díle jsme si důkladně rozebrali osobnostní typ prvku Země, v dalším díle osobnosti typu Kov, které milují spravedlnost a řád a v posledním článku jsme se věnovali prvku Voda a její intuici a moudrosti. Dnes seriál završíme posledními dvěma elementy, které nám v cyklu schází…

Prvek DŘEVO

prvek Dřevo typologie osobnostiPředstavte si strom, který v lese asertivně bojuje o své místo na slunci. Představte si bambus, který je schopen vyrůst i několik centimetrů za den a cestou prorazit i tvrdou překážku, nebo kořeny stromu schopné roztrhnout skálu či beton. Představte si semínko, které vyklíčí a neomylně se vydává cestou vzhůru. Kolik překážek musí cestou prorůst, než na něj dopadnou sluneční paprsky. To je přesně prvek Dřevo.

Konstitučně je Dřevo vysoký štíhlý člověk s pružným tělem a dobrou koordinací pohybu. Očekávali bychom protáhlý obličej, delší nos a vysoké čelo.

Charakterově bývá ambiciózní, cílevědomý, soutěživý extrovert se zvučným výrazným hlasem. Pohrdá autoritami, nesnáší pravidla, omezení a úzké mantinely. Je spontánní, s velkou fantazií a notnou dávkou idealismu. Miluje dobrodružství, pohyb, cestování a změny.

Vrozená asertivita může sklouznout k agresivitě a zastrašování. Osobnostně je Dřevo nebojácné, akční a bezprostřední. Miluje začátky projektů, kdy mu pomáhá rozhodnost a schopnost improvizace. Má rádo výzvy, dobře zvládá práci pod tlakem a svých cílů dosahuje silou, přímo a nekompromisně (na rozdíl od Vody). Ať to stojí, co to stojí.

Dřevo je netrpělivé až podrážděné, frustrované, když není po jeho. Často nachází zalíbení v nesprávném uvolnění stresu, např. alkoholu.

Profesně se Dřevo cítí dobře jako učitel, designer, umělec, vynálezce či badatel, ale i truhlář, dřevorubec či marketér.

Zdraví a doporučení

Zdravotním problémem bývají jakékoliv projevy vnitřní stagnace, jako např. silný premenstruační syndrom, vysoký tlak, pocit vnitřního napětí s tlakem v podžebří či v žaludku, bolesti hlavy nebo žaludeční potíže v důsledku stresu, časté křeče, alergie,…

Celoživotním zadáním je učit se kontrolovat hněv, ventilovat potlačenou zlobu správným způsobem, uvolnit vnitřní napětí, umět se vypořádat s kritikou, která Dřevo dokáže rozhodit a generuje u něj vnitřní stres.

Když není Dřevo v pohodě, pomáhá aerobní cvičení, meditace, toulky přírodou, „vypsání se“ z problému, malování či jiná kreativní činnost, najít si čas pro sebe. Větrné podnebí nedělá dobře.

Dieteticky prospívá čerstvá kvalitní zelenina, výhonky, raw strava, ovoce, mořské řasy, obiloviny, zkrátka jemná výživa s trochou kyselé chuti.

Naopak vadí mastné, smažené, příliš tučné a nadmíra červeného masa, stimulanty (káva, energetické nápoje, cukr,…).

prvek dřevo - typologie osobnosti

Prvek OHEŇ – dobrý sluha, ale špatný pán

Každý si pod ohněm představíme něco jiného. Oheň je táborová vatra, která za zvuku kytary září do noci, je to malá jiskřička stoupající k nebi přesto schopná zažehnout požár. Oheň je plamen svíčky na vánočním stole, pochodeň osvětlující tmavé kouty jeskyně a zahánějící přízraky noci, krb, který vyhřívá útulný srub a evokuje pocit bezpečí a pohody. Oheň je i ničivý požár, který se rychlostí vichru přežene lesem a zanechá za sebou nic než spálenou zemi. Oheň je kovářská výheň schopná přetavit rudu v železo.

Konstitučně je Oheň v typologii červenolící extrovert se sklonem k zarudnutí tváří, když se rozohní, nebo osoba se sklony k červenání se při emočním výkyvu.

Člověk, u kterého převládá prvek Oheň, mívá rychlé pohyby, spíše hubené tváře, dominantní bradu či vystouplé lícní kosti. Je spíše menší živé postavy, má citlivé ruce a nohy, sklon k řídnutí vlasů. Vrozená horkokrevnost může být provázena akné či jinou vyrážkou na obličeji nebo na hrudi.

prvek oheňOsobnostně je plný (maskulinního) jangu, je výbušný, energický, emotivní až dramatický, společenský, přesvědčivý, entuziastický, zábavný a charismatický. Nenechte se zmýlit slovíčkem maskulinní, může se stejně tak jednat o vášnivou ženu a nemusí to být Italka :-).

Oheň symbolizuje vášeň, lásku a vzrušení, schopnost vůdcovství, někdy až agresivní chování, také žárlivost, i frustrace a zklamání, které neváhá projevit svému okolí.

Je komunikativní, výmluvný, měl by si dávat pozor, aby nemluvil příliš rychle. Bývá rozeným vůdcem, řečníkem, frontmanem, umí v druhých „zapálit oheň“.

Miluje život, je otevřený a neúnavný, rád se směje, rád se baví, rád cestuje a má zálibu v dramatech. Potěšení je cílem většiny jeho aktivit, může sklouznout k honbě za stále silnější vnější stimulací (adrenalinové zážitky, drogy,…). Když má dobrou náladu, je zábavný, veselý, snadno navazuje přátelství a cení si blízkosti a intimity.

Ve vztahu je milující, romantický, zábavný, alespoň zpočátku, ale rychle se vyzáří a dlouhodobě je schopen svůj zájem udržet jen s pomocí vnějších „rekvizit“ a publika.

Když se necítí dobře, je nervózní, neklidný, depresivní, podrážděný, výbušný a horké podnebí mu nedělá dobře.

Profesně bývá schopným vůdcem, politikem, řečníkem, tiskovým mluvčím, marketérem, obchodníkem (schopným prodat Eskymákovi ledničku) či bavičem. Logicky ho baví cokoliv, co má blízko k ohni, tím nemyslím jen žháře, spíše hasiče nebo ohňostrůjce.

prvek oheň typologie osobnosti

Zdraví a doporučení

Zdravotním problémem bývá, jak jinak, vnitřní horkost a s tím spojená následná nespavost, bušení srdce či arytmie, problémy s vysokým tlakem, nebo zvýšený cholesterol.

Celkově prospívá jakákoliv aktivita vyvažující a držící na uzdě jeho ohnivý charakter – jóga, meditace, taiji, qigong jinového charakteru. V každodenní aktivitě pomůže uvědomování si priorit a plánování.

Dieteticky dělá dobře pravidelná strava, ochlazující potraviny, zelenina a ovoce, lehká masa, mořské řasy, škeble, potraviny hořké chuti. Naopak bude vadit alkohol, cukr a sladké, cigarety, káva a pálivé potraviny, horké a grilované, smažená strava.

Rychlý metabolizmus umožňuje strávit cokoliv a typický Oheň by neměl mít problém s nadváhou.

V tomto e-booku najdete další vhodná dietetická doporučení inspirovaná TČM a podrobnou charakteristiku nejdůležitějších potravin.

Závěrem

Skvělé, tím jsme završili Typologii osobnosti podle pěti elementů. Je třeba připomenout, že se prakticky nevyskytuje člověk, u kterého bychom našli pouze jeden prvek, taková osobnost by to v životě měla velmi těžké. Ideálním stavem by naopak byla situace, kdybychom měli všechny prvky zastoupené stejným poměrem a vždy jednali optimálně podle toho, co by situace vyžadovala. I tato možnost je ovšem z kategorie science-fiction.

A tak je to v pořádku, protože život má být pestrý a různorodý. U většiny z nás jsou prvky zastoupeny v určitém poměru a jeden element je dominantnější, než ostatní. Proto zde tuto typologii uvádím, protože je prospěšné uvědomit si, pod který prvek více spadám a proč v životě jednám právě tímto způsobem.

To je krok první, krok druhý se skrývá v možnosti ovlivnění prvků navzájem, tedy ovlivnění jednoho prvku jeho kontrolorem. Možnost kontroly (vnitřní šipky) vidíme v pentagramu, který nám je již známý.

Typologie osobnosti podle 5 elementů

Je patrné, že Voda ovládá Oheň, Oheň ovládá Kov, Kov kontroluje Dřevo, Dřevo kontroluje Zemi a konečně Země kontroluje Vodu. A k čemu že to je dobré?

Například v mezilidských vztazích, kdy dokážeme odhadnout, které prvky spolu ladí a které ne. Představte si vztah mezi mužem a ženou, kdy (čistě pro ilustraci a zjednodušení) u ženy bude převažovat Kov, u muže Dřevo. Když bude síla obou elementů vyrovnána, nebude to vůbec špatná kombinace a prvky se budou vzájemně podporovat. Muž bude generovat nápady, aktivitu, změny a žena tomu dá rozumné hranici a řád.

Ovšem když bude dominantnější Dřevo, přijde příliš změn, příliš aktivit, málo pravidel a Kov se v takovém turbulentním prostředí nebude cítit dobře. Naopak při přebujelém Kovu bude Dřevo úpět pod omezeními, pravidly, restrikcemi a nebude mít dostatek prostoru pro život. Tak bychom mohli pokračovat s každou dvojicí, ale to je na dalších několik článků a tedy až jindy.

Další možností využití typologie může být zastoupení jednotlivých dominantních prvků při sestavování pracovních či projektových týmů, kdy ideálně Dřevo přijde s nápadem, Oheň myšlenku odprezentuje a prodá, Kov nastaví rámec a legislativu, Voda vymyslí optimální strategii a Země to zrealizuje. Je to zjednodušené, ale asi chápete, jak to myslím.

Závěrem přeji všem Zemím, Kovům, Vodám, Dřevům i Ohňům vše dobré na rozbouřených vodách moře života, veselou mysl a pevné zdraví. Berte typologii s humorem a nadhledem stejně jako celý život. Mějte se a smějte se! 🙂

Martin Řezníček
Terapeut a lektor TČM. Prostřednictvím čínské medicíny pomáhá lidem už mnoho let na jejich cestě k rovnováze a zdraví - osobní i online formou.

Je autorem e-booků Více než strava, Vše, co jste kdy chtěli vědět o jídle..., Typologie osobnosti podle 5 elementů nebo Výživa ŽENY a Výživa DĚTÍ.

Rovněž svými ONLINE KURZY pomáhá šířit moudrost čínské medicíny.
Jeho příběh si přečtěte ZDE >>
Komentáře