Umění pěstování života – Yang Sheng Fa

Dnes mi to nedá a začnu s trochou filozofie. Kdo se nechce zdržovat taoistickým popisem tvoření, skočte o pár odstavců níž 🙂 . Dotknu se něčeho, co se nazývá Tao, zkusím alespoň zlehka nastínit to, co slovy (a myslí) nelze zachytit „co je neuchopitelné a nepopsatelné“.

Zkuste si Tao představit jako neohraničený potenciál existence, kde se nachází v latentním stavu vše, co si dokážete i nedokážete představit. Počátek všeho. Malířské plátno ukrývající všechny možnosti vyjádření, než se ho dotkne ruka malíře (vím, chabý příklad….).

Lao-c´: „Tao, o němž se dá mluvit, není to věčné Tao.“

Tao leží mimo prostor a čas, mimo naše rozumové chápání, tedy jakékoliv definovatelné kategorie. Je zdrojem všeho bytí, veškeré existence.

Lie-c´: „To, které rodí, samo nezrozené, to, které mění, samo neměnné. Nezrozené dokáže rodit život, neměnné dokáže měnit.“

„Tao rodí jedno, jedno rodí dvojí, dvojí rodí trojí a trojí rodí myriády věcí. Nesoucí v sobě Yin a objímající Yang, Qi tančící v harmonickém celku.“

Jedno rodí dvě – z nicoty Tao vzniká Yin a Yang.

Dvě rodí tři – pohyb mezi yinem a yangem vytváří Qi, potenciál života.

Tři rodí čtyři, čtyři rodí pět (a myriády věcí)Qi interaguje s yinem a yangem a vytváří čtyři směry. Pohyb Qi mezi čtyřmi směry dává vznik Pěti elementům (Wu Xing) – Země, Kov, Voda, Dřevo a Oheň, tedy materiální bipolární svět.

Uf, filozofický úvod je za námi! Gratuluji všem, kteří se prokousali až sem. Když to shrnu, celé to vedlo k uvědomění, že vše vzniká nejdříve v neviditelnu a až poté se zviditelňuje a materializuje. Život, zdraví ale i nemoc. Proč je to důležité? Dovíte se za chvíli. Zůstaňte s námi! 🙂

Konečně povídání o „umění pěstování života“

Umění pěstování života (Yang Sheng Fa) je disciplína neodmyslitelně spjatá s taoistickým způsobem života s cílem žít dlouhý, zdravý a smysluplný život a nejlépe dosáhnout nesmrtelnosti :). Zahrnuje veškeré aspekty dennodenního života a napovídá, jak žít tak, abychom zbytečně neztráceli svou QiJing (vitální esenci).

Nečekejte, že se nyní dozvíte hluboká tajemství nesmrtelnosti. Spíše zjistíte, že to celé je o jednoduchosti, střídmosti a používání selského rozumu. Co tím myslím? Běžné aktivity, které děláme denně. Vědomě či nevědomě. Například dýchání. Dech by měl být tichý, klidný, uvolněný a pravidelný. Dýcháte správně? Nosem? S plnou dechovou kapacitou nebo jen povrchově? A jak dýcháte, když jste ve stresu?

Nebo spánek. Bez spánku dlouhodobě nepřežijeme a každý z vás ví, že kvalita spánku ovlivňuje kvalitu žití. Přitom 75 % žen, 25 % mužů a většina starších lidí má problémy se spánkem (platí pro tzv. západní rozvinuté země).

Dále jídlo. Na toto téma jsem napsal již dost příspěvků nebo e-knih, ale vezměte v potaz, že tím, že minimálně 3x denně něco jíte a pijete, ovlivňujete vnitřní chemizmus, tedy vnitřní rovnováhu. Buď správným směrem, nebo ne.

Dnes chci ale mluvit o další důležité oblasti, která ovlivňuje prožívání každé minuty života. Tak důležité, že se dotýká i spánku i dýchání. Mluvím o „neklidné mysli“ a emocích.

Patero zlodějů a patero jedů

Každý z nás je 3 v 1, nebo-li tři poklady (San Cai). Fyzické tělo, energetické tělo a duch Shen. Všechny tři části jsou spojené nádoby, vzájemně se ovlivňující. Když vás bude trápit zdravotní problém na úrovni fyzického těla, po nějaké době se zhorší vaše nálada. A opačně, když vás dlouhodobě bude něco trápit, začne to vyvolávat emoce, které pozmění pohyb Qi v (energetickém) těle a nějaký úraz nebo nemoc je na spadnutí.

Čínští mudrci, taoisty nevyjímaje, se rádi vyjadřovali velmi dramaticky. Patero zlodějů znamená našich pět smyslů, kterými my interagujeme s okolním světem. Zloději nás okrádají o vnitřní klid. Vidíme, slyšíme, cítíme dotyk, vůni i chuť.

Informace vyhodnocujeme a posuzujeme, jak dalece se shodují s našim vlastním nastavením. Jestli ano, vznikají libé emoce, když ne, rozjíždí se emoce negativní. Každá emoce je Qi (energie), která ovlivňuje přirozený energetický systém v těle a narušuje rovnováhu. Patero jedů je samozřejmě pět emocí. Vztek, strach, lítost, radost a nadměrné přemítání.

Příklad ze života. V práci budete mít šéfa, který po vás dupe, chce po vás nemožné, nejlépe hned. Stresující prostředí dává prostor pro vznik vašemu vzteku, cítíte na něj zlost a jste frustrováni. Energie vzteku souvisí s játry a žlučníkem, na fyzické úrovni začne třeba tlak v podžebří, žlučové kameny, bolesti hlavy nebo žaludku nezávisle na jídle. Emoce vzteku vás otravuje.

Tak je to s každou emocí, proto patero jedů. Nyní už chápete, proč jsem článek začal taoistickým pohledem na postup tvoření. Z neviditelna – příjem informací z vnějšku skrze smysly, přes zrození emocí až po hmatatelné zdravotní problémy.

Zdravotní trable, tedy nerovnováhy, mají počátek buď z vnějšku (např. nachlazení), nebo z vnitřku (např. reflux). Pravdou je, že spoustu nemocí si vytváříme sami popsaným mechanizmem.

Nabízí se otázka co s tím?

Tím se zaobírá celé Umění pěstování života. Aktuální zejména v současné době, kdy okolní svět se stále agresivněji a bezohledněji snaží strhnout na sebe naši pozornost, vyvést nás z rovnováhy, rozhodit, vyvolat emoce… a zdravotních problémů narůstá.

Prvním krokem je uvědomit si celý mechanizmus a potom je na nás, jestli se toho účastnit, nebo ne. Univerzální recept není, každý jsme jedinečná bytost pocházející a propojená s jedním zdrojem. Někomu na emoční zátěž prospívá sport, jinému Tai Ji nebo Qi Gong, dalšímu meditace. Proto vám nedám žádný osvědčený a zaručený návod, snad jenom nabádám k uvědomění si a pochopení celé té hry. Rovnováha znamená zdraví. Zůstaňte v rovnováze!

Mějte se a smějte se, je to důležité 🙂 .

Martin Řezníček
Terapeut a lektor TČM. Prostřednictvím čínské medicíny pomáhá lidem už mnoho let na jejich cestě k rovnováze a zdraví - osobní i online formou.

Je autorem e-booků Více než strava, Vše, co jste kdy chtěli vědět o jídle..., Typologie osobnosti podle 5 elementů nebo Výživa ŽENY a Výživa DĚTÍ.

Rovněž svými ONLINE KURZY pomáhá šířit moudrost čínské medicíny.
Jeho příběh si přečtěte ZDE >>
Komentáře