Cvičení Qi Gong

Rozhýbejte svou Qi

Co je Qi Gong?

Qi Gong je jedním z nejpropracovanějších starobylých ucelených systémů, kdy se pomocí fyzických cviků, poloh a dýchání zprůchodňují energetické dráhy (meridiány), harmonizují vnitřní orgány a posiluje se vitalita celého těla na všech třech úrovních (fyzické, energetické i duševní).

V čínské medicíně je nepsané pravidlo, že v těle se musí vše hýbat. Co vše? Qi (energie), krev, lymfa,… jakmile někde něco stagnuje, usazuje se tam, kde nemá, kondenzuje se a zahušťuje, vytváří blokádu a dříve či později přináší nějaké zdravotní problémy.

Cvičit Qi Gong můžeme v každém věku. Na pohled cviky nejsou nijak náročné, protože se více děje uvnitř a to není nezkušenému oku patrno. Oproti Tai Ji nepotřebujeme tolik místa na cvičení, lze cvičit i doma v obýváku.

Síla cvičení spočívá zejména v prevenci, protože každé onemocnění se nejprve projevuje na energetické úrovni a teprve později se promítne do fyzického těla. Právě pomocí tohoto cvičení lze blokády rozpustit již v zárodku.


 "Pramen řeky lze zastavit dlaní,

stojíme-li u pramene.

O kilometr dál už je to nemožné..."


Qigong – kultivace tří pokladů

Slovo Qigong se překládá jako kultivace či zušlechťování vlastní Qi (energie), tedy práce s naším energetickým systémem. V čínské medicíně je nepsané pravidlo, že v těle se musí vše hýbat. Co vše? Qi, krev, lymfa… Jakmile někde něco stagnuje, usazuje se tam, kde nemá, kondenzuje a zahušťuje, vytváří blokádu a dříve či později přináší nějaké zdravotní problémy.

Lidská bytost je průnikem tří úrovní: hmotné tělo (Jing), energetický systém (Qi) a duch (Shen). Stejně tak, jako nemoc má tendenci se projevovat na všech 3 úrovních, tak kterákoliv smysluplná cesta práce na sobě by měla zahrnovat všechny aspekty našeho já, jinak vede k nevyvážené osobnosti. woman-1909629_640

Tento fakt si velcí mistři uvědomovali již před několika tisíci lety a není důležité, zdali zvolíme jógu, tantru či právě Qigong. Následek scestného zaměření se pouze na jednu stránku bytí můžeme vidět dnes všude kolem sebe. Na jedné straně důraz na materiální a fyzické aspekty života včetně zbožštění vědeckých poznatků a raketový rozvoj moderních technologií, kdy druhou stranou mince je devastace planety, který silně připomíná člověka usilovně řezajícího větev, na které sedí.

Na druhé straně zaměření se pouze na duchovní rozměr bytí s popřením přirozených tělesných potřeb, které vede např. k sexuálním deliktům některých hodnostářů katolické církve. Mluvím zde o extrémních případech, ale v běžném životě vidíme kolem sebe mnoho „hledačů pravdy“, navštěvujících různé duchovní semináře, esoterické školy a šamanské obřady, a přesto stále přešlapujících na místě a v běžném životě zmítajících se od zdi ke zdi.

Zkrátka a dobře, chcete-li jít cestou kultivace svého já, zdokonalovat se během plavby řekou života, uvědomte si, že je třeba zušlechťovat všechny tři aspekty lidského bytí.

Existují různé formy cvičení Qigong, také mnoho škol či rodových linií, kde se cvičení, mnohdy tajná, předávala z generace na generaci. Tvrdá cesta, kterou využívají bojová umění, měkká cesta, kde se více pracuje s meditací a vnitřní kultivací Qi. Je nesmyslné tvrdit, že jedna forma je lepší než druhá, to vede k oddělenosti a elitářství.

2Při cvičení Qigong pracujeme s fyzickým tělem, kdy pomocí daných cviků spojených s regulací dechu zprůchodňujeme energetické kanály, otevíráme klouby a rozpouštíme stagnace a blokády. Smyslem je probuzení a pročištění energetického systému, zocelení organizmu a odvádění toxinu z mysli i těla. Postupně dochází k tomu, že v energetických drahách již neteče jen slabý potůček, ale říčka, která lépe posiluje a harmonizuje vnitřní orgány, a celý organizmus regeneruje a vitalizuje. V této fázi je snahou vybudovat tak zdravý organizmus, jak jen je možné a již tento fakt stojí za námahu!

V okamžiku, kdy je fyzické tělo dostatečně připravené, Qigong přechází na Neigong (Nei = vnitřní), jinými slovy začínáme více pracovat s Qi (energetickým systémem). Napadá mě přirovnání, není možné do elektroinstalace ve starém domě, která byla navržena na 110 V, z ničeho nic přivézt 220 V. To by asi nešlo, systém by zkolaboval. Stejně tak je nutné nejdříve fyzické tělo připravit na vyšší energetickou zátěž. Práce s Qi (energií) znamená její pročištění, posílení, usměrnění a cirkulaci. Co to znamená v praxi? Meditace, cílená práce s dechem, cvičení dynamická i statická, což vede ke kultivace a posílení jinové i jangové Qi.

O třetí fázi toho nelze moc napsat, jelikož jsme každý jiný. Zde hodně závisí na individualitě každého jedince a způsob dalšího rozvoje je na mistrovi, který ho cestou provází. V zásadě dochází k dalšímu budování vnitřní síly, pročišťují se hluboké energetické kanály a zvyšuje se schopnost vědomě směřovat a cirkulovat Qi. Jinová a jangová Qi vyživují naši nejniternější podstatu, kostní dřeň a mozek.

Jak jsme si řekli na začátku, důležitý je rozvoj všech tří aspektů člověka, tzv. tří pokladů. Proto během celého procesu dochází ke kultivaci ducha Shen. To nám pomáhá zvládat všechna úskalí, která život přináší, a uchovat si vnitřní harmonii a nadhled v jakékoliv situaci.

qi-gong-761098_640Když se zesílí schopnost vědomě a cíleně směřovat Qi, je již na nás, jak ji využít. Jestli v léčitelství, kde můžeme mnoha lidem pomoci, v oblasti spirituality posilováním ducha Shen či se věnovat bojovému umění, dál je to čistě na nás.

Cvičit Qigong můžeme v každém věku. Na pohled cviky nejsou nijak náročné, protože se více děje uvnitř, což není nezkušenému oku patrno.

Mnoho lidí začíná Qigong cvičit ze zdravotních důvodů a síla cvičení spočívá zejména v prevenci, protože každé onemocnění se nejprve projevuje na energetické či mentální úrovni a teprve později se promítne do fyzického těla. Právě pomocí tohoto cvičení lze blokády rozpustit již v zárodku.

Nebudu nikomu nalhávat, že Qigong je cesta snadná a rychlá. Rozhodně není pro někoho typu: „…už týden cvičím Qigong a stále mě bolí záda, asi to je celé blbost.“ Zkratka k osvícení neexistuje, a ať již se vydáme k světlým zítřkům, nirváně či Tao jakoukoliv cestou, nejde to rychle. Není důležité, jestli půjdete cestou přes Qigong, jógu, tantru, zen, meditace, šamanizmus, modlitby či mantry, důležité je, aby vás to bavilo a přinášelo vám to radost, naplnění a harmonii na všech třech úrovních.

To vám přeji z celého srdce!