Jak léčba probíhá

Jako praktik TČM se opírám o zdravovědný systém, kultivovaný po několik tisíciletí, který obstál ve zkoušce časem a po dlouhou dobu své existence pomohl mnoha milionům lidí na celém světě. Systém, který postupujícím věkem neztrácí na kvalitě, ale získává na zkušenostech. Díky čínské medicíně, a jejímu odlišnému pohledu na svět, rozumíme mnoha jinak nepochopitelným souvislostem mezi zdravotním stavem člověka a vlivy počasí, stravy, emočního rozpoložení, věku, konstituce, či okolí, ve kterém žije.

Lékaři ve staré Číně si byli již odedávna vědomi nutnosti odlišných přístupů k léčbě podle typu a konstituce svých pacientů. Bylinná léčba je prospěšná zejména u organických onemocnění a u stavů velkého vyčerpání, kdy je potřeba „dolít palivo“. Akupunktura zase vyniká u funkčních problémů, neuróz, bolestivých stavů, vnitřního napětí. Pro bolestivé stavy pohybového aparátu, ztuhlé a bolavé svaly, bolavá záda, je metodou volby čínská masáž tuina. Téměř každý klient je v průběhu terapie poučen o dietetických zásadách dle pravidel TČM, které mohou dále posunout a vylepšit zdravotní stav. A když klient, v rámci své léčby, začne zprůchodňovat své energetické dráhy cvičením Qi Gong, které ho rádi naučíme, cesta zpět ke zdraví postupuje o to rychleji. lotus-978659_1920

Při posuzování vhodnosti léčby čínskou medicínou zohledňuji stav i z hlediska konvenční/západní medicíny, kdy se opírám o dodané lékařské a laboratorní nálezy, které si klienti přináší. Alternativní medicínu nechápu jako revoltu vůči konvenčním postupům, ale jako jejich doplněk, který má zlepšit zdraví tam, kde je západní medicína krátká, či příliš jednostranně zaměřená.

NÁVŠTĚVA V ORDINACI PRAKTIKA TČM

Na začátku je nezbytné absolvovat vstupní pohovor, během kterého zmapuji silné a slabé články vašeho organizmu. Pohovor trvá kolem 60 minut, hodně a detailně se vyptávám na vše související s vaším zdravotním stavem, beru v úvahu příznaky nemoci tak, jak se mění v čase, vaši konstituci, vlivy prostředí, ve kterém žijete i vliv ročního období, provedu diagnostiku jazyka a pulzu.

Ze sebraných dat poté sestavím obraz nerovnováhy (neboli nemoci) a navrhnu individuální strategii léčby.

5 NÁSTROJŮ, ze kterých sestavuji optimální léčbu tak, aby se pacient co nejrychleji vrátil zpět k rovnováze, tzn. ke zdraví:

 • 1
  Fytoterapie - bylinná léčba
  Je velmi silným nástrojem TČM, bylinné směsi se skládají z několika bylin, každá bylina má svou funkci a hierarchické postavení ve směsi a společně táhnou za jeden provaz. Odvar z bylinné směsi je to nejsilnější, co nám byliny dokážou předat. Kromě odvaru/tangu lze nechat bylinné směsi připravit v tabletách/pianech či v granulované podobě. Byliny mají za úkol najít v organizmu chybný mód, ten přeprogramovat a stav stabilizovat. V praxi to znamená, že pacient dostane bylinnou směs např. na tři týdny, v závěru dávky přijde na kontrolu, kdy zjišťuji, co se v uplynulé době změnilo/nezměnilo, zlepšilo či nově objevilo. Rovněž kontroluji jazyk a pulz. Ze zpětné vazby posuzuji, jestli stávající bylinná směs odpovídá aktuálnímu stavu pacienta, nebo jestli se obraz nerovnováhy vyvinul dál, čímž i já musím další dávku bylin upravit dle nové situace. Postupně pokračujeme až ke kýženému cíli, uzdravení.
 • 2
  Akupunktura
  Spolu s fytoterapií patří k nejsilnějším prostředkům, kterými ovlivňujeme zdravotní stav pacienta. Pomocí akupunkturních jehel se působí na body na akupunkturních drahách - meridiánech, kterými protéká qi (naše vitální energie). Volbou bodů a jejich stimulací napomáhá harmonizovat toku qi a tudíž navození rovnováhy v organismu. Stimulace bodů se provádí nejen jehličkami, ale rovněž baňkami či moxou.
 • 3
  Dietetika
  „Nesprávnou stravou lze hodně uškodit a správnou stravou jen trochu napravit“, řekl kdysi legendární taoistický lékař Sun Simiao. V praxi to znamená, že např. vegetariánství typu „dám si svíčkovou bez masa“, nebo jogurt po ránu, nám může po určité době způsobit velké zdravotní problémy, ale pouze následnou úpravou jídelníčku by vlastní léčba trvala dlouho. Dietetika je důležitá, protože stravou každý den, a několikrát denně, ovlivňujeme vnitřní chemizmus a tedy rovnováhu organizmu. Stravování založené na smysluplných pravidlech může spoustě zdravotních problému předejít a mnohou léčbu akcelerovat.
 • 4
  Tuina - léčebná masáž
  Tuina využívá stejně jako akupunktura systém akupunkturních drah a bodů. Stimulace se provádí pomocí jednotlivých masážních technik, dlaní, prsty či lokty za účelem obnovení toku qi v drahách, protože pravidlo praví, že „qi se musí hýbat“. Kde je stagnace qi, tam je bolest. Masáž často kombinujeme s akupunkturou nebo s baňkováním.
 • 5
  Qi Gong
  Qi Gong je prastaré čínské cvičení, kdy se více „děje uvnitř, než je vidět navenek“. Pravidelným cvičením se prohlubuje schopnost jedince vnímat jemnohmotnou energii, úroveň qi v těle se zvedá, bloky se rozpouští a qi volně plyne. Cvičení se pozitivně odráží na fyzickém i psychickém stavu člověka.

Podle zvolené léčby pacient dochází pravidelně na akupunkturu, masáže, cvičení Qi Gong, nebo/a podstupuje léčbu bylinami.

Zhruba po dvou až třech týdnech přichází na kontrolu. Terapeut může doporučit úpravu jídelníčku či životního stylu, jednotlivé nástroje TČM se často vzájemně kombinují.

Důležitá je spolupráce klientů, pocit zodpovědnosti za své vlastní zdraví. Kde je terapeut i pacient „na jedné lodi a veslují stejným směrem“, je reálná možnost, že se brzy k cíli dostanou.