3 v 1, aneb nejsme jen fyzické tělo

V čínské medicíně pohlížíme na člověka jako na takovou matrjošku, zkrátka každý jsme 3 v 1. Tedy fyzické tělo, energetické tělo a duch Shen. Jedno rčení říká, že „nemoc i zdraví se projevují ve všech třech aspektech“. Jednoduše to znamená fakt provázanosti všech tří těl, prostě spojené nádoby.

Když nás něco trápí (oblast ducha Shen), dříve či později se to promítne do energetické a posléze i fyzické úrovně, od jemnohmotné struktury až po tu hrubohmotnou. A naopak, když nás zlobí choroba nebo zranění, po nějaké době se to negativně promítne i do naší nálady a myšlenek.

Proto je tak důležité převzít zodpovědnost za produkty naší mysli, které vedou k emocím a ty zase ovlivňují tok energie (Qi) v našem těle, což má dopad na fyzické tělo. Snadno se řekne, hůře udělá :).

Slezina

Slezina (v TČM rozumějme v podstatě skoro celý trávicí systém) na fyzicko-energetické úrovni přeměňuje stravu na Qi, která se potom rozvádí po celém těle a dělá vše, co má dělat. Kvalita Qi z jídla závisí na kvalitě a složení jídelníčku, to je logické.

Na mentální úrovni to samé provádí s informacemi. Ano, v TČM spoustu funkcí, které západní medicína přiřazuje mozku, přebírají hlavní orgány (Zang Fu). Tedy, třídí informace na důležité a nedůležité a ty posílá k uskladnění, zapamatování si.

Buď k Srdci (= dlouhodobá paměť), nebo Ledvinám (= krátkodobá paměť). Informace vyvolávají myšlenky, myšlenky generují emoce. Emoce ovlivňují energetický systém…atd, viz výše. Myšlenky libé, v souladu s naším hodnotovým žebříčkem, generují příjemné pocity a emoce. Myšlenky nelibé naopak.

Tak jak je důležité jíst správně a kvalitně, tak je moudré vpouštět „smysluplné a moudré informace“. Ani nemusím dále rozvádět model, kdy se převážně věnujeme zprávám a informacím, které vyvolávají strach, vztek či ostatní negativní emoce a co to posléze s námi dělá…. To si jistě dokážete odvodit sami.

Plíce

Plíce v TČM řídí dýchání a jsou spoluzodpovědné za rozvod Qi po těle. Zároveň jsou klíčovým orgánem podílejícím se na sebeobraně/sebeochraně. Po povrchu těla nám klouže tzv. Wei Qi, ochranná vrstva energie, takové energetické brnění. To nás chrání před vnějšími vlivy a patogeny, chladem, větrem, vlhkem např., ale třeba i před chřipkou.

Na energetické a mentální úrovni je na Plicích, jestli si necháme mnohé líbit, nebo jestli jsme zdravě asertivní (tím nemyslím agresivní). Jestli se dokážeme postavit do své síly a ustát nejen fyzické, ale i verbální nebo myšlenkové napadení.

Není náhodou, že jedinec s oslabenými Plícemi, tedy i slabým hlasem, bývá často nemocen respiračními nemocemi, má zhoršenou imunitu a mívá problém nastavit si vlastní hranice a umět říct NE.

Vše je vzájemně provázané napříč všemi třemi těly, tedy 3 v 1.

Hlídejte si vnitřní rovnováhu a fyzickou, energetickou i mentální stravu, vyplatí se to!

Mějte se a smějte se!

Martin Řezníček
Terapeut a lektor TČM. Prostřednictvím čínské medicíny pomáhá lidem už mnoho let na jejich cestě k rovnováze a zdraví - osobní i online formou.

Je autorem e-booků Více než strava, Vše, co jste kdy chtěli vědět o jídle..., Typologie osobnosti podle 5 elementů nebo Výživa ŽENY a Výživa DĚTÍ.

Rovněž svými ONLINE KURZY pomáhá šířit moudrost čínské medicíny.
Jeho příběh si přečtěte ZDE >>
Komentáře