Co s námi dělají emoce?

emoce

Emoce výrazně ovlivňují náš energetický systém a tudíž chování každého z nás. Zde nutno připomenout, že v systému Tradiční čínské medicíny (TČM) jsme „tři v jednom“ – tedy fyzické a energetické tělo a duch Shen. Nyní se do tohoto konceptu ponoříme hlouběji.

V důležitém pojednání Qing Zhi Bing, což se překládá jako „nemoci vlivem emocí“, zjistíme, že překlad výrazu Qing, jakožto „emoce“, je zjednodušený, protože původní význam je esence, podstata, nastavení, vlastně to, jací jsme, a emoce jsou tohoto důležitou součástí. Vezměte prosím v úvahu, že i když použiji slovo „emoce“, myslím tím nadále mnohem víc, spíš podstatu nebo povahu člověka. Lépe pak chápeme vliv emocí na koloběh Qi (energie) v těle.

Pro pořádek připomínám základní koloběh Qi, kdy Slezina přeměňuje stravu na Qi, tu posílá do horního zářiče (Plicím), kde se smíchává s Qi získanou dýcháním a Plíce ji potom dále re-distribuují po celém těle. Na přirozený koloběh Qi mají emoce zásadní vliv a o tom si nyní povíme víc.

Emoce mají svůj původ (kořen) v Srdci

V srdci sídlí Zhi Shen, kterému v západním světě říkáme ego, nebo mysl. Když přijdeme na svět, jsme tabula rasa, nepopsaná tabule. Zhi Shen se rodí kolem 3. – 4. roku života, kdy prázdnou tabuli začneme popisovat všemi těmi pravidly, zákony, které nám jsou vštěpovány zvenčí, od rodičů, edukačního systému, společnosti, okolím. Tam si píšeme, že kluci přece nepláčou a vždy si vědí rady, že holčičky si hrají s panenkami, všechna ta desatera, atp.

Zhi Shen jsou i naše reakce na životní situace, dle našeho vnitřního nastavení. Kvalitu života definuje naše popsaná tabule, náš hodnotový systém, náš záměr, životní cíl, jak se máme rádi a co si dovolíme. To vše ovlivňuje, jak prožíváme každou minutu života. Pokud se zážitky shodují s naším „popsáním“, zažíváme libé pocity a radosti. Pokud se neshodují, „Srdce/Zhi Shen rodí emoce“, Qi změní svůj pohyb, přizpůsobuje se.

Radost (Xi) uvolňuje Qi a souvisí se Srdcem

Každá emoce má svůj pozitivní a negativní aspekt, nejinak tomu je i u radosti. Le je klidná pohodová radost a pocit štěstí vycházející zevnitř, postavená na harmonii se sebou a s danou situací. Le (např. smích dítěte, dobrý pocit po dobře odvedené práci, hezká chvilka) má pozitivní vliv na život, zdraví, na všechna tři těla.

Jelikož Le máme málo, hledáme náhradu zvenčí. Ta se nazývá Xi, která má blíž k rozrušení, euforii, rozptýlení, zábavě (např. cestovní horečka, adrenalinové zážitky, koupě nového Ferrari). Rozhýbává Qi v těle, rozvolňuje, rozprskává ji do všech stran, což vede např. k nižší schopnosti se soustředit.

Si zauzluje Qi a souvisí se Slezinou

Mentální činnost, přemítání, zadumání se. Když je mentální sousto příliš velké, leží nám v žaludku. Vyrobená Qi (Slezinou z jídla) volně neplyne, zauzlí se a zpětně oslabuje Slezinu. Zážitky se nezpracovávají a člověk se v myšlenkách k situaci stále vrací. Proces zpětně oslabuje Slezinu a zhoršuje trávení. Odkladiště pro nezpracované zážitky je oblast solaru (Žluté nádvoří), kde často pociťujeme napětí.

Smutek, žal (Bei, You) požírají Qi a souvisí s Plícemi

Když pociťujete smutek, je to na vás vidět. Neskáčete radostí, raději byste si někam zalezli a rozhodně nekypíte energií. Smutek, žal, bolest, sklíčenost, melancholie. V Plicích se nevytváří dostatek Qi a „kovářské měchy“ nedodávají do systému dostatek energie. Uzavíráme se uvnitř, chráníme zbylou Qi. Proto je v pořádku prožít si období smutku po určitou dobu, ale potom opět vzlétnout jako bájný Fénix.

Strach (Kong) posílá Qi dolů a je o Ledvinách

Nejjinovější emoce, nejhlouběji uložená, kterou často překrýváme jinými, zejména muži. Patří sem strach z něčeho konkrétního i blíže nespecifikované obavy. Když trvají déle, vyvolávají propad Qi, což vede k rozpojení Ohně a Vody. To se projeví např. návaly horkosti, ale nohy jsou studené. Při extrémním strachu je propad Qi dolů tak silný, že dochází k uvolnění svěračů a odejde i to, co normálně držíme (např. odsouzenci na smrt).

Vztek (Nu) zvedá Qi vzhůru a souvisí s Játry

Velmi jangová emoce, která posílá Qi vzhůru. Když cholerik řekne, že se rozčílí, zčervená mu obličej, rozbolí hlava a začne zvonit v uších, je to ono. Vztek je jediná emoce, kterou lze odložit na „potom“, ale zkuste odložit třeba strach :).

Každá emoce je Qi a když vznikne, měla by se projevit a projít. Horší varianta je jí potlačit uvnitř. O vzteku to platí dvojnásob. Potom se ukládá do příslušného orgánu, jeho i sdružené akupunkturní dráhy, do tkání, do malé pánve (u žen často cysty, myomy, jiné útvary) či do dalších orgánů.

Pozitivní aspekt vzteku je rozhodnost. Jsem nespokojen se vzniklou situací natolik, že bouchnu pěstí do stolu a situaci změním.

Šok (Jing) uvádí Qi ve zmatek

Šok je jangový a přichází z vnějšku. Patří k Srdci (někdy k Ledvinám) i k celému organizmu a může v těle udělat cokoliv, je nepředvídatelný – může způsobit obtížné dýchání, bušení srdce, tinnitus, nebo třeba ztrátu řeči. Zanechá energeticky prázdný střed s nemožností se soustředit.

Obtížně hledáme pozitivní aspekt, snad jen, že utečeme.

Pro ilustraci uvádím příklad emočního zranění.

Na počátku je traumatizující zážitek (zásadní jsou opuštění, odmítnutí a zrada), který ovlivní fungování Zhi Shen (ego, mysl). Např. opakovaně pronesená věta otce směrem k dítěti, které se chce pochlubit nakresleným obrázkem: „…na takové blbosti nemám čas“. To vyvolá třeba pocit smutku (Bei), který se uloží. Zhi Shen větu přeloží jako každý mě odmítá.

Dítě pocit smutku s odmítnutím už nechce zažít a vypěstuje si obranný mechanizmus, např. ho obalí do vzrušení (Xi). Vzrušení může mít podobu adikcí – závislostí, konzumací sladkostí, nakupováním, hraním klauna (ve třídě), apod. Podobných překrytí máme na sobě víc a všechny se stávají součástí Zhi Shen.

Popsaný mechanizmus není škodlivý ani užitečný, slouží k pochopení sebe sama i druhých.

Možná vás napadne, jestli by nám nebylo lépe bez emocí, ale nebyl by svět méně pestrý, různorodý? Ne nadarmo se říká, že emoce jsou kořením života. Proto čas od času udělejte revizi vašich zápisů do hodnotového systému, na tu vnitřní tabuli a nebojte se smazat, co už je bez užitku.

Mějte se a smějte se, radosti Le je málo! 🙂

Martin Řezníček
Terapeut a lektor TČM. Prostřednictvím čínské medicíny pomáhá lidem už mnoho let na jejich cestě k rovnováze a zdraví - osobní i online formou.

Je autorem e-booků Více než strava, Vše, co jste kdy chtěli vědět o jídle..., Typologie osobnosti podle 5 elementů nebo Výživa ŽENY a Výživa DĚTÍ.

Rovněž svými ONLINE KURZY pomáhá šířit moudrost čínské medicíny.
Jeho příběh si přečtěte ZDE >>
Komentáře