Neřesti III – Sexuální energie a její kultivace podle čínské medicíny

V prvním díle série „neřestí“ jsme se věnovali alkoholu, ve druhém marihuaně a nyní, v díle třetím, se konečně podíváme na slibované téma z oblasti lidské sexuality – sexuální energii a její kultivaci očima čínské medicíny.

„Není medicíny ani potravy, ani duchovního spasení, které by umělo muži prodloužit život, pokud se mu nepodaří porozumět či praktikovat harmonii sexuální energie.“

(P‘eng Tsu – osobní lékař císaře)

V čínské medicíně ZDRAVÍ znamená ROVNOVÁHA, rovnováhou zde rozumíme vyvážení Yinu a Yangu v organizmu, na úrovni vnitřních orgánů, potažmo v každé buňce v těle. Potom jsme zdrávi. Yin a Yang ovšem nejsou žádná tajemná slůvka, ale s jejich pomocí dokážeme popsat bipolární svět, ve kterém žijeme. Za Yin a Yang můžeme směle napsat ZIMA a CHLAD, NOC a DEN, ŽENSKÝ a MUŽSKÝ PRINCIP atp. Jde nám o vzájemné vyvážení opačných polarit dennodenní reality.

candle-2038736_640Další důležitý pojem, který je nutno vysvětlit je slovo Jing (ťing), nebo-li esence, která se nachází v našem organismu. Esenci si lze představit jako svíčku, kterou při našem narození někdo zapálil a ona hoří. Můžeme žít hodně turbulentně, ode zdi ke zdi a svíčka hoří nepravidelně a rychleji. Můžeme žít rovnovážně, kdy aktivitu střídá odpočinek a svíčka bude hořet pomaleji a pravidelně. Každopádně svíčka hoří a až dohoří, bude to konec naší fyzické existence v tomto čase na tomto místě.

Její baštou a zásobárnou jsou Ledviny, proto Asiaté vědí, že Ledviny je nutno si chránit jako poklad. Smutnou pravdou je, že již ve 45 letech je polovina svíčky pryč a druhou smutnou pravdou je, že nejvíce esence ztrácí muž ejakulací. Žena zde je ve výhodě, protože při orgasmu esenci neztrácí, a tím se dostáváme k meritu věci tohoto článku, tedy jak zařídit, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, nebo-li sexuální akt ano, ale bez ztráty esence.

Jednou možností je celibát, ale tato cesta rozhodně není pro každého, protože je podmíněna transformací sexuální energie, která je považována za jednu z nejsilnějších. Pakliže se ji, tedy sexuální energii, snažíme ignorovat, bez důsledného přetavení, ona si cestu na povrch najde, ať již chceme či ne. (tento motiv najdeme např. ve velmi povedeném filmu Samsára). A že se nejedná o malichernosti, nám dokazují např. všechny případy sexuálního obtěžování v řadách katolických kněží.

Taoisté byli a jsou především realisté, kteří se nebrání toku života, naopak dokážou žít a využívat souladu se silami přírody. Tedy další možností je nebránit se sexuální aktivitě, ale vyhnout se samotné ejakulaci. Člověk západního světa má v tomto jasno, orgasmus rovná se ejakulace, po styku a ztrátě spermatu/esence následuje únava, ochabnutí erekce, ztráta sexuální žádostivosti. Ale skutečnost je jiná, oba akty lze rozdělit. Je možné prožít orgasmus a přesto esenci neztratit, necítit únavu, neusnout po vlastním aktu, uchovat si vitalitu a sexuální žádostivost i nadále. Nejenom taoistické techniky, i indická tantra jdou podobnou cestou.Tantra2

Popis a vysvětlení samotných technik (např. Uzamknutí třemi prsty či Velký tah) by vydaly na samostatnou knihu a zájemci si je mohou vyhledat v dostupné literatuře. Tisíciletí, kdy byla tato tajná umění předávána z otce na syna, jsou pryč, a proto dnes můžeme využívat znalostí a dovedností taoistických mistrů.

„Muž nemůže být bez ženy a žena nemůže být bez muže. Pokud se domníváme, že pohlavní styk je izolovaný akt, pak je ohrožena naše dlouhověkost a může povstat jakákoliv nemoc.“                         

(Sun Simiao, taoistický lékař, který se dožil 101 let)

Žena je jako (Yinová) voda, muž jako (Yangový) oheň, pohlavní akt lze přirovnat k vaření lahodné polévky, kdy přiměřená síla ohně postupně prohřívá všechny ingredience, ale nesmí přílišnou prudkostí vyvařit všechnu vodu a zároveň nesmí být silou vody uhašena. Proto je nutné věnovat regulaci ohně a vody velkou pozornost, aby se sexuální energie a rozkoš spojily a dosáhly vytouženého vrcholu. Při pohlavním aktu dochází k vzájemné výměně energií, kdy muž ženě předává svou yangovou energii a žena muže zavlažuje svým yinem, což nás opět vrací k nastolení vyváženosti yinu a yangu, blahodárné rovnováze a zdraví. To platí, imagesjestliže nedojde u muže k ejakulaci, potom je sexuální styk léčivý, obnovuje vitalitu a podporuje dlouhověkost.

Je třeba obětovat rozkoš pro své zdraví? Ne, protože řekli jsme si, že lze oddělit orgasmus a ejakulaci. Pomocí technik a tréninku lze dosáhnout orgasmu, který přesahuje orgasmus genitální a nevede ke ztrátě esence (platí pro muže, neboť žena může mít orgasmů, kolik bude chtít 🙂 ). Taoistické techniky vedoucí ke kultivaci sexuální energie a následně k udržení zdraví byly tím pokladem, který se dědil v mužské linii po generace.

  TabTantra4ulkové aktivity

Bohužel ani cesta tantry či taoistických technik není vhodná pro každého, protože vyžaduje dostatek disciplíny obou v páru a (ideálně) dobrého mistra-učitele. Když se muž nechce vzdát genitálního vyvrcholení se vším všudy, měl by vzít v potaz doporučení, které pochází od čínského lékaře jménem Su Nu Jingqi (dyn. Sun, 581-618 n.l.): „Nadměrná sexuální aktivita oslabuje esenci Ledvin muže, protože tělo nemá dostatek času ji obnovit“. Su Nu Jingqi sestavil tabulku, kde v závislosti na věku muže, zdraví ledvin a ročním období doporučuje mužům, jak často se oddávat sexuálním hrátkám tak, aby příliš nevyčerpávali svou vitální esenci.


Věk       Dobré zdraví       Průměrné zdraví        Nejméně

15              2x/den                       1x/den                           —

20             2x/den                       1x/den                      1x/4dny

30             1x/den                       1x/2dny                    1x/8dnů

40             1x/3dny                    1x/4dny                    1x/16dnů

50             1x/5dnů                    1x/10dnů                 1x/21dnů

60            1x/10dnů                  1x/20dnů                 1x/30dnů

70            1x/30dní                          —                                —


Dobré zdraví zde znamená silné Ledviny (dle tradiční čínské medicíny). Je rovněž zajímavé, že i přílišná abstinence není doporučena, neboť „co se nepoužívá, slábne a zaniká“. Pro vyšší věk, než je 70 let, platí nadále čísla posledního řádku. Tabulka byla vítána zejména představiteli bohatých rodin, kde si muž vydržoval i několik desítek konkubín a kde dodržování nějakých pravidel byla otázka života a smrti.

Dobrá zpráva je, že na jaře a v létě lze počty navýšit.

A proto: UŽÍVEJME JARA A LÉTA (YANGOVÝCH MĚSÍCŮ) SE VŠÍM VŠUDY! 🙂

Tantra3

Martin Řezníček
Terapeut a lektor TČM. Prostřednictvím čínské medicíny pomáhá lidem už mnoho let na jejich cestě k rovnováze a zdraví - osobní i online formou.

Je autorem e-booků Více než strava, Vše, co jste kdy chtěli vědět o jídle..., Typologie osobnosti podle 5 elementů nebo Výživa ŽENY a Výživa DĚTÍ.

Rovněž svými ONLINE KURZY pomáhá šířit moudrost čínské medicíny.
Jeho příběh si přečtěte ZDE >>
Komentáře