Nadbytečná kila brýlemi čínské medicíny

Čínská medicína se dívá na fungování organismu z úplně odlišného úhlu pohledu, než jsme my zápaďáci zvyklí. Proto i pohled na nadváhu je jiný, než jsme se učili ve škole, a problematiku nutnosti nákupu nových kalhot s větším obvodem pasu s příchodem jara řeší „po svém“. Na druhou stranu dokáže vysvětlit příčiny nabírání váhy způsobem, který by nás nenapadl. Proto buďme otevření a nezavrhujme něco, co má tradici 5000 let jen proto, že tomu dostatečně nerozumíme.

V TČM pracujeme často s pěti hlavními orgány – Srdcem, Plícemi, Játry, Ledvinami a Slezinou. Zde je nutné říci, že pod názvem jakéhokoliv z těchto orgánů se neskrývá samotný orgán fyziologicky, jak bychom předpokládali v západní medicíně, ale mnohem více. Např. Slezinou rozumíme tu část organismu, která dělá to, že ze stravy extrahuje „čisté“ (= energii, jenž bereme z jídla) a tu posílá do oběhu, zatímco „kalné a špinavé“ posílá pryč. Takže za názvem Slezina se vlastně skrývá část celého trávicího traktu. Navíc, jelikož Slezina je zodpovědná za výživu a kontrolu svalů, i veškerá svalová hmota spadá pod Slezinu. Tak každý z uvedených orgánů znamená mnohem více, než v západní fyziologii. Proto orgány chápané „po čínsku“ uvádím s velkým počátečním písmenem.

Obecně platná pravda v TČM je, že Slezina je z nějakého důvodu oslabená a začne ukládat příliš mnoho. Příliš mnoho čeho? Vlhkosti a Tan (Tan znamená v TČM kondenzovanou vlhkost, tedy hlen česky, ale v tomto případě rozumějme, že Tan = tuk). Jaké vlivy způsobí, že Slezina ztrácí svou výkonnost?

Etiologie neboli příčiny vedoucí k obezitě, jsou v TČM následující:

Konstituce je dána jednak výbavou v genetickém košíku, který jsme si přinesli do tohoto života, kdy nám hodně napoví, jak vypadali naši předci. Klíčovou roli hraje přednebeský plán, kdy si duše plánuje kde, kdy a jak se materializuje do tohoto světa. Na základě typologie podle 5 elementů – když je např. u někoho dominantní prvek Oheň, bude mít rychlý metabolizmus a pravděpodobnost rozvoje obezity je u něj minimální. Naproti tomu osoba odpovídající prvku Země bude mít predispozici pro nadváhu mnohem větší. Oslabená Slezina začne ukládat příliš mnoho.

Stárnutí a oslabení Sleziny věkem. Říká se, že již v 35 letech je výkonnost Sleziny na 50%. Proto nelze sníst ke svíčkové 20 knedlíků, jako se nám to povedlo v 18 letech. Jinými slovy, po 30. roku života je dobré stravovací návyky přizpůsobit faktu, že se na pomyslné časové ose posouváme do kvalitativní části života. Nadměrná strava oslabí Slezinu, ta začne ukládat příliš mnoho.

Špatné stravovací návyky. Paradox doby! Žijeme v době, kdy na každém rohu narazíme na dietetické experty, kdy jsme zahlceni nabídkou na zaručeně účinné diety, kdy se více či méně známé osobnosti předhánějí v prosazení své kuchařky a kdy máme k dispozici takřka jakoukoliv potravinu i z druhé strany světa. Přesto průměrný obyvatel západních zemí je unavený a obézní. Nebojte, nechystám se vám tvrdit, že jedině čínská dietetika je ta pravá, ale snažím se přizpůsobit pravidla nauky, která obstála v té nejtěžší zkoušce, tedy zkoušce časem, našim západním podmínkám. 

Nepravidelnost a přejídání, hlad po stále silnější stimulaci vede k nárůstu spotřeby sladších, slanějších, ostřejších, kyselejších pokrmů. Nedostatek času nejen na snídani, jídlo v pozdních hodinách. Rádoby zdravé diety. Důsledkem je opět oslabená slezina a nedostatečná její transportní a transformační funkce.

Jak nejlépe upravit jídelníček podle své konstituce a v souladu s ročními obdobími se podrobněji dozvíte v tomto e-booku.

Nedostatek pohybu. V textu Huang Di Nei Jing (Vniřní kánon Žlutého císaře, Su Wen) se píše: „Dlouhé ležení poškozuje Qi a nadměrné sezení zraňuje svaly/maso“. Nedostatek pohybu oslabuje energetický systém, svaly měknou a atrofují, a jelikož za ně je zodpovědná právě Slezina, zpětně dochází k jejímu oslabení. Následuje přílišné ukládání vlhkosti a Tan, které se přeměňují na tuk.

Emoční nevyváženost. Slezina transformuje stravu na energii a nehodící se posílá dolů. Dohled nad pohybem v organismu mají Játra. Jenže játra jsou zároveň vstupní branou pro emoce, resp. na emoce velmi citlivě reagují, zejména na stres a jemu podobnou emoční zátěž. Pod ní se dostávají do stagnace, začínají hromadit energii a přehřívat se. Vzniknuvší horkost rád přejímá Žaludek, který začne rychleji spalovat a zpracovávat stravu, což nás vede k větší chuti jíst a častějšímu jedení většího množství potravy. Tím oslabujeme Slezinu, ta začne ukládat příliš mnoho a tak pořád dokola.

Emoční aspekt celé problematiky obezity stojí za bližší osvětlení. Je známá věc, že někdo tloustne v důsledku zajídání stresu, či pod tíhou smutku a lítosti nad sebou samým, protože „nikdo mě nemá rád, nikdo si se mnou nechce hrát.“ Jenže tento fakt je pouhým zrcadlem, které reflektuje, jaký vztah máme sami k sobě, jestli si sami sebe vážíme, nebo na sebe myslíme až v poslední řadě. Přecpávání se je potom jenom chabá náhražka lásky a úcty, kterou věnujeme sami sobě.

Velmi často ukládáme tukové polštáře do oblasti pasu, kde se nachází opasková dráha (Dai Mai), jediná akupunkturní dráha, která je horizontální a propojuje dráhy ostatní. Na energetické a emoční úrovni zde ukládáme nezpracovaná traumata, která nechceme vypustit do vědomého světa, která jsme úmyslně vytěsnili, což ovšem neznamená, že zmizela. I ta se mohou časem přeměnit na tuk. Jsou způsoby, jak je energeticky uvolnit, ale to je téma na jiný článek. Nicméně to vysvětluje, proč někteří lidé v pase nezhubnou, i kdyby se rozkrájeli.

Vznik obezity je dlouhodobý proces, stejně jako léčba, protože patologický řetězec musí být změněn, má-li být efekt trvalý. I toto je vysvětlení neúspěšných hubnoucích kúr a redukčních diet s jojo efektem.

V online kurzu ALCHYMIE ZDRAVÉHO STRAVOVÁNÍ PODLE TČM se o problematice nadbytečných kil a správné dietetice dozvíte mnohem více. Zjistíte například, jak moc TO, CO JÍTE a JAK TO JÍTE, ovlivňuje vaše fyzické, energetické i duchovní tělo, co přesně jednotlivé potraviny dělají ve vašem organizmu a mnoho dalšího...

Martin Řezníček
Terapeut a lektor TČM. Prostřednictvím čínské medicíny pomáhá lidem už mnoho let na jejich cestě k rovnováze a zdraví - osobní i online formou.

Je autorem e-booků Více než strava, Vše, co jste kdy chtěli vědět o jídle..., Typologie osobnosti podle 5 elementů nebo Výživa ŽENY a Výživa DĚTÍ.

Rovněž svými ONLINE KURZY pomáhá šířit moudrost čínské medicíny.
Jeho příběh si přečtěte ZDE >>
Komentáře
  • E-BOOK ZDARMA PRO VÁS:
    e-book zdarma
  • CHCI E-BOOK ZDARMA
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky